Győri Nádorvárosi keresztény közösség

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János ev. 3.rész 16. vers)

Örülünk, hogy felkerested közösségünk honlapját. Látogatásod alkalmával betekintést nyerhetsz életünkbe. Ha személyesen szeretnél velünk megismerkedni elérhetőségünket itt találhatod. Az oldalunkon szeretnénk megosztani veled információkat a Biblia jelentőségéről is, hitelességéről. Olvashatsz programjainkról, amelyeken szívesen látunk. Azt is szívesen vesszük, ha az itt olvasottakról meglátásaidat, véleményedet megosztod velünk.
Értékválság

A másik ember személyébe és tulajdonába vetett hit értekének válsága. ( a bűncselekmények 15-18%-át fiatalkorúak követik el). A család értékébe vetett hit válságának tükre. ( Bp-en minden 3. gyermek házasságon kívül születik). Mi tehát ennek a programnak a célja? Elsődleges célja nem az ismeretközlés, hanem egy szemléletmód átadása. Amivel a FÉK foglalkozik: 1. Értékekkel (segít a jót a rossztól megkülönböztetni). 2. Etikával ( jellemépítés, hogy a fiatalok személyes érettsége növekedhessen). 3. Ezek segítségével biztonságban élhetnek. Honnan vette a FÉK ehhez a programhoz szükséges etikai alapelveket? A FÉK-ben hangsúlyozott értékek a Bibliából, vagyis a zsidó - keresztény világnézetből táplálkoznak. Miért fontos ez? Amennyire fontos egy társadalomnak, hogy legyen közös irodalmi kultúrája, ugyanolyan fontos, hogy legyen közös erkölcsi kultúrája is. A közösségek, társadalmak és kultúrák puszta léte függ közös tudatuktól. Ha ebben a közös tudatban (erkölcsi tudat) széles körben meghasonlások, különbözőségek, megoszlások támadnak, akkor az a kultúra összeomlik. Milyen dolgokat szeretnénk hangsúlyozni? Olyan dolgokat amelyekben már hittünk Magyarországon: az igazság a szolgálat a bátorság önfegyelem kedvesség vendégszeretet Nem új dolgokat szeretnénk kitalálni, hanem arra szeretnénk bátorítani, hogy éljük meg hagyományainkat és hitünket. A FÉK etikai világnézete: Korlátozott mértékben bizonyos keresztény tanítások és gondolatok nyilvánvalók a programban. A FÉK programnak nem célja másokra erőltetni az egész FÉK használatát. Hogyan kezelhetők mégis azon etikai tanítások sajátosságai, amely mellet a FÉK kiáll? Lehet, hogy aki tanítja ezt a programot, más értékeket vall. Lehet, hogy mást hisz. Lehet, hogy más megoldásokkal rendezi az erkölcsi dilemmákat. Lehet, hogy máshogyan alapozná meg a viselkedés etikai szabályait. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem fogadod el, hogy a Bibliának és a kereszténységnek köze lenne ehhez a témához. Ha tehát ezek a dilemmák fennállnak, akkor hivatkozzon úgy a Bibliára, mint egy irodalmi műre.